Skip to content

Dobrovolný hasičský sbor Kreischa

Dobrovolný hasičský sbor Kreischa tvoří 4 místní hasičské sbory

  • místní hasičský sbor Kautzsch
  • místní hasičský sbor Kreischa
  • místní hasičský sbor Lungkwitz
  • místní hasičský sbor Saida


Mládež v obci Kreischa má možnost se osvědčit ve dvou mládežnických oddílech:

  • mládežnický hasičský sbor Kreischa
  • mládežnický hasičský sbor Saida

Úkol hasičského sboru nespočívá jen v hašení ohně. Technické vedení pomoci např. při automobilových nehodách je ke dnešnímu dni zaznamenáno daleko více. Nasazení při záchraně zvířat či lidí stojí také v řádu hasičského sboru.

Hasičský sbor je financován obcí Kreischa, neboť se jedná o povinný úkol poskytovaný obcí. Tím se nemyslí jen financování zásahového a vycházkového oblečení, ale také financování požárních vozidel, hasičské techniky a výcvik a další vzdělání včetně všech vedlejších výdajů. Jsou nabízeny nejrůznější kurzy: základní kurzy „Truppmann“ a „Truppführer“ v okrese Weiβeritzkreis, nástavbové kurzy pro vedoucí skupiny, vedoucí oddílu, vedoucí více oddílů, vedoucí jednotek v zemské požární škole v obci Nardt, tak jako speciálná kurzy první pomoci, řezání řetězem, manipulace se záchranným dýchacím přístrojem, radiotelefonem, strojem, hydraulickým záchranným přístrojem...).

Život hasiče je velmi komplexní a vyžaduje mnoho obětavosti. Tím je myšlena účast na vzdělávacích kurzech, které jsou pořádány o mnoha sobotách či trvají celé týdny. To vše zahrnuje 14 denní službu u oddílu, cvičení a potom nasazení.

Komise

Zodpovědnost za všechny hasičské oddíly má hasičská komise. Frank Vogel je úřadujícím velitelem hasičského sboru. Komise se skládá z 5 hasičských vedoucích místních oddílů, jejich zástupců a starosty obce Kreischa, Franka Schöninga. Komise zasedá čtyři krát do roka.

Kontakt

Obec Kreischa
Dresdner Straße 10
D-01731 Kreischa
Tel: +49 35206 209-0
Fax: +49 35206 209-28
E-Mail: post@kreischa.de