Skip to content

Evangelicko-lutheránské církevní osady v obci Kreischa

Kostel a obecní dům se náchází v ulici Lungkwitzer Straβe 8. Okolo kostela můžete nalézt náš hřbitov, který je s velkou péči obhospodařován vedoucím hřbitova Eberhardem Frankem.

Farář Dr. Beyer
Lungkwitzer Straβe 8
D-01731 Kreischa
Tel: +49 35206 21345 nebo 31038
Fax: +49 35206 31037

Farář Andreas Kreβ
OT Possendorf, Kirchgasse 2
D-01728 Bannewitz
Tel: +49 35206 21428 nebo 269516
Fax.: +49 35206 30703
 
Farář Thomas Köckert
OT Oelsa, Pfarrweg 2
D-01734 Rabenau
Tel: +49 351 6413076

Katechetka Kerstin Wrana
Učení o křesťanství / výuka náboženství
dostupný v kanceláři na čísle: +49 35206 21345

Úřad / Kancelář / Vedení hřbitova Ulrike Milde
Lungkwitzer Straβe 8
D-01731 Kreischa
Tel: +49 35206 21345
Fax: +49 35206 31037

 


 

Úřední hodiny

Út 10:00 – 12:00 a 16:30 – 18:00
Čt 10:00 – 12:00
(v případě zájmu možné sjednat termín i mimo úřední hodiny)

Vedoucí hřbitova
dostupný v kanceláři na čísle: +49 35206 21345

 


 

O historii

Kostel v obci Kreischa byl poprvé zmíněn v roce 1346, ale rok jeho založení je neznámý. Znaky na základní desce a na zdech tak jako zvláštní opracované kameny ukazují na 11. – 13. století. Blízkost hradu Reichsburg Dohna a poloha na staré solné stezce dává předpoklad, že zde byl postaven kostel misionářů nebo baptisterium (9. století). Je možné, že první kostel byl zřízen osadníky za rolnické kolonizace.

V jedné z listin ze 4. července 1282 je zmíněn Heinricus de Krischowe jako svědek smlouvy mezi purkrabím Ottem II. von Dohna a kostelem Altzella. Dá se z toho usoudit, že tento Heinricus byl důležitým leníkem burkrabího a že k jeho panskému statku patřil nepochybně i kostel.

Památky, které poukazují na 12. – 13. století

Silná obdélníková věž na jižní přední straně kostela až do výšky hřebenu střechy (1,35 m silné zdi). Spodní část až něco málo po okapní žlab střechy se otevírá do někdejší obytné a ochranné věže. Ve stejné době vzniká asi metrový zachovalý originální portrét na římsovém podstavci na východní stěně věžě. V roce 1990 byl na farním dvoře nalezen poškozený tlapový kříž, který v současné době stojí na podstavci u fary. Také románská brána pro kněží na severní straně presbytáře (ukryt za pseudogotickým vchodem) a krátké kamenné konzole pod žlábkovitým klenebním žebrem (v sakristii čtyři, v presbytáři dva), tak jako výklenky ve stěně s hrotitým obloukem v sakristii jsou jednoznační svědkové výše uvedeného období.

Historické letopočty týkající se vstupního průčelí potvrzují důležité stavební práce

1514 jistá vestavba pozdně gotického průčelí
1616 nové vyklenutí vítězného oblouku a přesazení kazatelny a vchodu skrze pilastr,  vestavba kostela Zscheckwitzer Emporkirche s výstupem na jižní stranu  kostela, vestavba předem zmíněného kostela s výstupem na severní stranu  (dřevěnná výstupní arkáda zbourána v roce 1977). Střecha kostela plně  obnovena (pro to potřeba 300 kmenů). Zapadní průčelí kostela bylo až do  roku: 1755 bez oken
1749 zvýšení věže kostela, na svítilně větrná korouhvička, od roku 1881 kříž
1891 zřícení klenby ve vstupních prostorách věže, proto dřevěný strop, vybudování  schodů, účinnost místa zcela ztracena

Dnešní vybavení kostela: základní kámen ze 13. století

Oltář – vyumělkovaný, roku 1622 od řezbáře Hyronimuse Bartela a truhláře Hanse Fritzsche, usazen roku 1628, roku 1847 z důvodu „prosvícení“ odstraněn krucifix, Maria a Josef a změněn na olejomalbu, roku 1968 pokus o dnešní rekonstrukci

Kazatelna – vyumělkovaná, založena roku 1605 Wernerem von Lützelburg

Varhany – roku 1641 zabudována empora a později vícekrát změněna, roku 1938 nové varhany od Barth & Boscher s elektropneumatickým „Traktur“, roku 1945 předělány Hermannem Eulem, Bautzen

Zvony – roku 1904 odlity v Drážďanech ve výrobně zvonů Bierling, roku 1942 byly zvony pro malý účel odvezeny do Hamburku jako válečný užitek, ale nebyly roztaveny. Při jejich navrácení roku 1952 musel být velký zvon po třech opravách v Apoldě znovu vylit. Od té doby zní vyzvánění melodicky Es-F-As.

Kontakt

Obec Kreischa
Dresdner Straße 10
D-01731 Kreischa
Tel: +49 35206 209-0
Fax: +49 35206 209-28
E-Mail: post@kreischa.de